MÁY ĐO 3D ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, CAMERA CCD HD, ĐẦU DÒ RENISHAW – CỠ LỚN