THÔNG SỐ KỸ THUẬT:<" />

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – bể ướt WTC60 (-60℃~90℃)

 

Đặc trưng kỹ thuật:

Dải nhiệt độ -60℃~90℃
Độ ổn định ±0.01℃/30min
Độ đồng nhất nhiệt độ ≤0.01℃
Độ phân giải 0.1℃、0.01℃、0.001℃(Optional)