Cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet đếm tuần trong năm

Google Sheet hỗ trợ chúng ta nhiều hàm xác định ngày tháng năm cụ thể như hàm DATE, hàm TODAY, hàm MONTH, hàm YEAR,… Trong số những hàm tính thời gian các bạn đã biết gì về cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet chưa? Nếu chưa hãy tìm hiểu ngay bài hướng dẫn dưới đây nhé!

1. Hàm WEEKNUM là gì? Ứng dụng của hàm WEEKNUM trong Google Sheet

Hàm WEEKNUM là gì?

Hàm WEEKNUM là hàm dùng để xác định một ngày trong năm thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm đó.

Công thức hàm WEEKNUM

– Công thức:

=WEEKNUM(ngày tháng; [loại])

– Trong đó:

Ngày tháng: Là ngày mà bạn muốn xác định xem ngày đó thuộc tuần thứ mấy.

[Loại]: Cho biết ngày bắt đầu của một tuần để xác định tuần đầu tiên của năm. Mặc định là 1.

Có 2 hệ thống để xác định số tuần cho hàm WEEKNUM:

Hệ thống 1: Tuần đầu tiên (tuần số 1) của năm là tuần có chứa ngày 1 tháng 1 trong năm.

Hệ thống 2: Tuần đầu tiên (tuần số 1) của năm là tuần có chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm. Theo chỉ định trong ISO 8601.

Dưới đây là những loại để xác định số tuần của ngày trong năm:

Loại Ngày mà tuần bắt đầu Ngày mà tuần kết thúc Hệ thống
1 hoặc bỏ qua Chủ Nhật Thứ Bảy 1
2 Thứ Hai Chủ Nhật 1
11 Thứ Hai Chủ Nhật 1
12 Thứ Ba Thứ Hai 1
13 Thứ Tư Thứ Ba 1
14 Thứ Năm Thứ Tư 1
15 Thứ Sáu Thứ Năm 1
16 Thứ Bảy Thứ Sáu 1
17 Chủ Nhật Thứ Bảy 1
21 Thứ Hai Chủ Nhật 2

 

Ví dụ về hàm WEEKNUM

Xác định ngày 18/5/1995 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 2.

– Công thức:

=WEEKNUM(“18/5/1995”;2)

 Ý nghĩa: Ngày 18/5/1995 thuộc tuần thứ 21 của năm 1995 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2000 và các tuần được tính bắt đầu từ thứ Hai.

Ví dụ về hàm WEEKNUM

Ví dụ về hàm WEEKNUM

Ứng dụng của hàm WEEKNUM

Hàm WEEKNUM dùng để xác định một ngày thuộc tuần thứ bao nhiêu của năm. Giúp bạn biết được thời gian tuần cụ thể để sắp xếp thời gian làm việc được hợp lý hơn trong một năm.

2. Bảng lịch tuần 2021 (Lịch Việt Nam)

Sau đây là bảng số thứ tự tuần tính theo quy tắc lịch phổ biến ở Việt Nam là một tuần bắt đầu từ thứ Hai, kết thúc vào Chủ Nhật và tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1 Dương lịch:

 

Tuần thứ Ngày bắt đầu (thứ Hai) Ngày kết thúc (Chủ Nhật)
1 28/12/2020 03/01/2021
2 04/01/2021 10/01/2021
3 11/01/2021 17/01/2021
4 18/01/2021 24/01/2021
5 25/01/2021 31/01/2021
6 01/02/2021 07/02/2021
7 08/02/2021 14/02/2021
8 15/02/2021 21/02/2021
9 22/02/2021 28/02/2021
10 01/03/2021 07/03/2021
11 08/03/2021 14/03/2021
12 15/03/2021 21/03/2021
13 22/03/2021 28/03/2021
14 29/03/2021 04/04/2021
15 05/04/2021 11/04/2021
16 12/04/2021 18/04/2021
17 19/04/2021 25/04/2021
18 26/04/2021 02/05/2021
19 03/05/2021 09/05/2021
20 10/05/2021 16/05/2021
21 17/05/2021 23/05/2021
22 24/05/2021 30/05/2021
23 31/05/2021 05/06/2021
24 06/06/2021 12/06/2021
25 13/06/2021 20/06/2021
26 21/06/2021 27/06/2021
27 28/06/2021 04/07/2021
28 05/07/2021 11/07/2021
29 12/07/2021 18/07/2021
30 19/07/2021 25/07/2021
31 26/07/2021 01/08/2021
32 02/08/2021 08/08/2021
33 09/08/2021 15/08/2021
34 16/08/2021 22/08/2021
35 23/08/2021 29/08/2021
36 30/08/2021 05/09/2021
37 06/09/2021 12/09/2021
38 13/09/2021 19/09/2021
39 20/09/2021 26/09/2021
40 27/09/2021 03/10/2021
41 04/10/2021 10/10/2021
42 11/10/2021 17/10/2021
43 18/10/2021 24/20/2021
44 25/10/2021 31/10/2021
45 01/11/2021 07/11/2021
46 08/11/2021 14/11/2021
47 15/11/2021 21/11/2021
48 22/11/2021 28/11/2021
49 29/11/2021 05/12/2021
50 06/12/2021 12/12/2021
51 13/12/2021 19/12/2021
52 20/12/2021 26/12/2021
53 27/12/2021 02/01/2022

 

3. Cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet

Cho bảng sau gồm danh sách các ngày, hãy tính số thứ tự của tuần trong năm với ngày tương ứng.

Bước 1: Nhập công thức tại vị trí cần tính, dưới hình nhập tại ô C2: =WEEKNUM(A2;B2).

Nhập công thức tại ô C2: =WEEKNUM(A2;B2)

Nhập công thức tại ô C2: =WEEKNUM(A2;B2)

Bước 2: Nhấn enter, ta nhận được kết quả ngày 1/1/2021 là tuần số 1 trong năm 2021.

Kết quả ngày 1/1/2021 là tuần số 1 trong năm 2021

Kết quả ngày 1/1/2021 là tuần số 1 trong năm 2021

Bước 3: Sao chép công thức từ ô vừa nhập đến các ô cần tính còn lại. Ta sẽ biết được ngày đó thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm.

Sao chép công thức từ ô vừa nhập đến các ô cần tính còn lại

Sao chép công thức từ ô vừa nhập đến các ô cần tính còn lại

4. Một số câu lệnh (hàm) kết hợp với hàm WEEKNUM

Kết hợp với hàm TODAY

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm TODAY để xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm.

– Công thức:

=WEEKNUM(TODAY())

– Ý nghĩa: Hôm nay thuộc tuần thứ 34 của năm 2021 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2021 và các tuần được tính bắt đầu từ Chủ Nhật.

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm TODAY để xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 21.

 Công thức:

=WEEKNUM(TODAY();21)

– Ý nghĩa: Hôm nay thuộc tuần thứ 33 của năm 2021 dựa theo quy tắc tuần chứa thứ Năm đầu tiên của năm và các tuần được tính bắt đầu từ thứ Hai (Nghĩa là từ ngày 4/1/2021 đến ngày 10/1/2021 được tính là tuần số 1).

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 21

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 21

Bạn biết gì về hàm TODAY? Nếu chưa hãy tham khảo chi tiết về cách sử dụng hàm TODAY trong Google Sheets ngay nhé.

Kết hợp với hàm DATE

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm DATE để xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm.

– Công thức:

=WEEKNUM(DATE(2000;6;15))

 Ý nghĩa: Ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ 25 của năm 2000 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2000 và các tuần được tính bắt đầu từ Chủ Nhật.

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm DATE để xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 15.

– Công thức:

=WEEKNUM(DATE(2000;6;15);15)

– Ý nghĩa: Hôm nay thuộc tuần thứ 24 của năm 2021 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2000 và các tuần được tính bắt đầu từ thứ Sáu.

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 15

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 15

5. Các lưu ý khi sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet

– Khi nhập công thức hàm bạn có thể bỏ qua đối số thứ hai là “loại giá trị” hoặc nhập theo nhu cầu của bạn vì hàm đã mặc định loại giá trị là 1. Nhưng đối số đầu tiên “ngày tháng” là bắt buộc nên bạn chắc chắn phải nhập nhé.

– Hàm WEEKNUM trả về giá trị là số nguyên, có giá trị từ 1 đến 53 tương ứng với tuần thứ mấy trong năm.

Lưu ý cách xác định tuần trong năm: 1 năm bình thường sẽ có 52 tuần và lẻ 1 ngày. Còn 1 năm nhuận sẽ có 52 tuần và lẻ 2 ngày. Do đó, trong năm 2021 là năm không nhuận nên sẽ có 52 tuần và lẻ 1 ngày.

6. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm WEEKNUM

Lỗi #VALUE!

– Nguyên nhân xảy ra lỗi: Lỗi #VALUE! xuất hiện do bạn đã nhập giá trị ngày không hợp lệ. Đó có thể là giá trị văn bản.

– Cách khắc phục: Kiểm tra lại giá trị đã nhập đúng hay chưa, hoặc sử dụng kết hợp với hàm DATE để hạn chế sai sót trong quá trình nhập.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #ERROR!

– Nguyên nhân xảy ra lỗi: Lỗi #ERROR! xuất hiện do bạn đã nhập sai cú pháp của hàm.

– Cách khắc phục: Nhìn vào công thức trong hình ta thấy do trong hàm đã nhập sai dấu chấm phẩy ngăn cách giữa các đối số trong hàm. Sửa lại dấu phẩy (,) thành dấu chấm phẩy (;).

Lỗi #ERROR!

Lỗi #ERROR!

Lỗi #NUM!

– Nguyên nhân xảy ra lỗi: Lỗi #NUM! xuất hiện do bạn đã nhập sai loại giá trị của hàm.

– Cách khắc phục: Xem lại bảng loại giá trị đã được quy ước sẵn để sửa lại.

Lỗi #NUM!

Lỗi #NUM!

7. Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hàm WEEKNUM

Câu hỏi: Vì sao khi nhập =WEEKNUM(dd/mm/yyyy) lại trả về 52?

Trả lời: Trả về 52 là không chính xác bởi vì bạn đã nhập sai cách thức của công thức hàm. Công thức đúng là =WEEKNUM(“dd/mm/yyyy”).

Lỗi trả về 52

Lỗi trả về 52

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *