Sự khác biệt giữa phép đo áp suất và phép đo áp suất tuyệt đối

Bài viết này bản chất đi vào việc so sánh: áp suất tuyệt đối – áp suất đo (có thể tạm gọi là áp suất tương đối, áp suất tại môi trường áp suất khí quyển)
Có rất nhiều câu hỏi về sự khác biệt giữa phép đo áp suất tuyệt đối và phép đo áp suất đo. Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét lại định nghĩa về áp suất đo và áp suất tuyệt đối.

absolute gauge diagram
Sự khác biệt giữa phép đo áp suất và phép đo áp suất tuyệt đối 2

Định nghĩa áp suất tuyệt đối
Áp suất tuyệt đối là áp suất bằng 0 trong không gian trống rỗng, không có không khí . Áp suất tham chiếu này là chân không lý tưởng hoặc tuyệt đối. Nó được biểu thị bằng chỉ số “abs”: Pabs.

Định nghĩa áp suất đo
Áp suất đo được định nghĩa là sự chênh lệch giữa áp suất tuyệt đối (Pabs) và áp suất khí quyển phổ biến (Pamb). Nó được ký hiệu bằng chỉ số dưới “e”: Pe và được tính như sau: Pe = Pabs – Pamb.

Phép đo áp suất tuyệt đối và áp suất đo
Sự khác biệt giữa hai phép đo này được giải thích như sau: trong phép đo áp suất thông thường, luôn là sự khác biệt so với áp suất xung quanh hiện tại được đo (tức là phép đo áp suất luôn bị ảnh hưởng bởi áp suất môi trường, khí hậu, độ cao – so với mặt nước biển). Điểu hiển nhiên, áp suất này thay đổi theo thời tiết và độ cao so với mực nước biển. Một phép đo áp suất tuyệt đối đo sự khác biệt so với chân không lý tưởng hoặc tuyệt đối. Đây là lý do tại sao phép đo này không phụ thuộc vào các ảnh hưởng của môi trường như thời tiết hoặc độ cao. Vậy thì Phép đo nào đáng tin cậy hơn và đúng hơn?

Trong thực tế, hai phép đo này có thể được phân biệt như sau: trong hầu hết các trường hợp, nhiệm vụ đo là xác định áp suất đo. Đây là lý do tại sao loại cảm biến cho loại phép đo này được sử dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, nếu một cảm biến đo áp suất được sử dụng trong một ứng dụng trong đó nhiệm vụ đo thực tế là đo áp suất tuyệt đối, thì phải bù trừ như sau:

+/- 30 mbar do thay đổi thời tiết
Hoặc lên đến 200 mbar khi thay đổi vị trí, độ cao (ví dụ: từ mực nước biển đến 2.000 m)
Tùy thuộc vào phạm vi đo, các sai số bù trừ này có thể là đáng kể (ví dụ: trong khí nén ở phạm vi đo 1 bar) hoặc không đáng kể (trong môi chất thủy lực ở 400 bar).

Thiết bị tạo áp suất chân không dùng trong đo lường: Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *