Thiết bị phân tích thành phân nguyên tố chuẩn RoHS hoạt động như thế nào

Máy phân tích chuẩn RoHS là một thiết bị đặc thù, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn RoHS 2.0 của EU

Xem bài viết sau để hiểu về tiêu chuẩn RoHS tại đây 

Dựa trên nguyên lý hoạt động của máy quang phổ, được tinh chỉnh đặc biệt cho việc phân tích các thành phần theo chuẩn RoHS

Hãy xem sơ đồ dưới đây để hiểu quy trình hoạt động của máy phân tích chuẩn RoHS

Screen Shot 2023 06 21 at 20.41.09

 

 

Xem thêm một số sản phẩm Phân tích thành phần nguyên tố chuẩn RoHS tại đây

Screen Shot 2023 06 17 at 17.43.54

H93ae2747d0e44fb5baa82235a397fbdaB.jpg 960x960 H731099d3aaea404fa4ff840baf7cf4a0b Haae571ea00b8442ba6d1b828936f38a7D.jpg 960x960

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *