Seal dây cáp (MA-CS3003) | Cab seal – Seal cáp hộp

Mục đích sử dụng:

Niêm phong cửa container, cửa thùng xe tải, cửa toa xe lửa,…

Chất liệu:

Nhôm và cáp gia cường

Kích thước:

26×22x6mm | dây phi 1.5

Màu sắc:

Nhiều màu

Phương pháp in:

Laser marking