Kính hiển vi đo lường Video Microscope

Kính hiển vi đo lường Video Microscope

Được sử dụng trong ngành công nghiệp chất bán dẫn, PCB, LCD, chuỗi công nghiệp điện thoại di động, giao tiếp quang điện, điện tử cơ bản, phần cứng khuôn, thiết bị y tế, ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp đo lường.