Máy khắc Laser – VA-LS001 | Khắc logo, số Serial, nữ trang … (nhỏ gọn để bàn)