Máy rung kiểm tra thùng hàng đóng gói- Vibration Testing Machine For Package Box (100 Kg, 60-300 rpm)

Vibration Testing Machine

Máy kiểm tra độ rung vận chuyển mô phỏng mô phỏng môi trường chuyển tiếp, được áp dụng cho thử nghiệm rung động của đồ chơi, thiết bị điện tử, đồ nội thất, quà tặng, gốm sứ, truyền thông, đóng gói, thiết bị, thiết bị máy tính và ô tô, v.v.