Thông số kỹ thuật Máy kéo nén thủy lực vạ" />

Máy kéo nén thủy lực vạn năng – Thiết bị kiểm tra cơ học – Máy kiểm tra độ bền kéo nén vặn thép (300KN 600KN 1000KN)

  • Máy kéo nén thủy lực vạn năng – kiểm tra lực kéo nén vặn xoắn, … với khả năng tạo tải kéo và nén lên đến 1000kN.

    Các ngàm kẹp tùy chọn theo yêu cầu phù hợp cho mọi tiêu chuẩn và mọi ứng dụng của khách hàng.

    Thiết bị đạt các tiêu chuẩn quốc tế ASTM E4 – E83, ISO 7500-1, ISO 9513 và EN 10002-2, 10002-4.