Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring