Bơm tạo áp suất so sánh – Bơm hiệu chuẩn áp suất chênh lệch (±0.4 bar) SPMK212C

Thông số kỹ thuật: Bơm tạo áp suất so sánh – Bơm hiệu chuẩn áp suất chênh lệch  SPMK212C

– Phạm vi áp suất: (-0,4-0,4) bar; (-6-6) psi
– Độ phân giải điều chỉnh: 0,001mbar; 0,1Pa
– Kết nối: M20x1.5 Tùy chọn
– Kích thước: (240×130×130) mm
– Trọng lượng tịnh:1.5Kg
– Môi chất: Không khí