Mô đun chuẩn ngoài Hiệu chuẩn áp suất SDP

Mô đun chuẩn ngoài Hiệu chuẩn áp suất

– Kết nối với thiết bị hiệu chuẩn đa năng thông minh SPMK 518 / 517 để tạo thành bộ hiệu chuẩn thông minh

– Kiểm tra, Hiệu chuẩn áp suất và hiệu chuẩn bộ truyền áp suất, công tắc áp suất, áp kế chuẩn, đồng hồ áp suất, cảm biến áp suất và các dụng cụ áp suất khác.