Bộ điều khiển hiệu chuẩn áp suất điện tử SPMK251

Bộ điều khiển áp suất thông minh SPMK251 sử dụng công nghệ điều khiển kỹ thuật số để nhanh chóng tạo ra áp suất có độ chính xác cao và độ ổn định cao.

Hiệu chuẩn, kiểm tra đồng hồ áp suất, bộ truyền tải áp suất thông minh HART, công tắc áp suất, …