Thiết bị đo độ dày lớp phủ, đo độ dày lớp xi mạ

Giải pháp kiểm tra lớp phủ
Các công cụ cần thiết để kiểm soát chất lượng
Nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm của bạn
Mang lại cho bạn lợi ích kinh tế và hiệu quả công việc
Tuân thủ tiêu chuẩn thử nghiệm lớp phủ GB / T 16921-2005