Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – Dải nhiệt độ: (33-660)℃ SPMK313B

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ bể khô – Dry Block

Dải nhiệt độ: -30-155 ℃