Áp kế chuẩn điện tử – Đồng hồ áp suất chuẩn SPMK700

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT:
– Phạm vi áp suất đến 36.000 psi (2.500 bar)
– Độ chính xác ±0,025% FS, ±0,05%FS(± 0,1%FS) , ±0,2%FS
– Màn hình LED lớn
– 10 đơn vị áp suất tùy chọn: Pa, kPa, MPa, mmHg, kfg/cm 2 ,cmH2O, mmH2O, psi, mbar, bar