Tủ vi khí hậu, Tủ chuẩn nhiệt ẩm kế, Kambic KK series

Tủ vi khí hậu được Ứng dụng: Kiểm định / hiệu chuẩn các phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm loại điện tử tự ghi, loại cơ để bàn, treo tường, các loại thiết bị theo dõi ghi nhiệt ẩm hiệu thuốc, kho bảo quản dược, phòng thí nghiệm,bệnh viện…