Bơm tạo áp suất – Bàn hiệu chuẩn áp suất 600bar/9000psi – SPMK990Y

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT:

Bàn tạo áp suất so sánh áp suất SPMK990Y
Phạm vi áp suất : (0-600) bar; (0-9.000) psi
Độ phân giải điều chỉnh: 0,01bar; 1kPa
Kết nối: M20x1.5 Tùy chọn
Kích thước: (410×310×120) mm
Khối lượng: 11Kg
Môi chất: Nước tinh khiết hoặc dầu