ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT:<" />

Thiết bị tạo áp suất chuẩn – hiệu chuẩn áp suất -PG6000

– Thiết bị tạo áp suất hoàn toàn tự động PG6000 là lựa chọn phù hợp để hiệu chuẩn áp suất tự động.

– Nó có thể tạo và đạt tới bất kỳ áp suất nào trong khoảng từ 300hPa đến 1100hPa với bộ bơm tự động có độ chính xác cao tích hợp bên trong máy và độ phân giải kiểm soát áp suất có thể đạt tới 0,001hPa.

– Các giao diện truyền thông với chuẩn áp suất tích hợp sẵn khác nhau hoặc chuẩn áp suất bên ngoài có sẵn.

– Dòng máy tạo áp suất tự động PG6000 chứa hai kênh điều chỉnh và kiểm soát áp suất chính xác độc lập.

– Phạm vi áp suất tiêu chuẩn thấp hơn 15psi đối với áp suất đo hoặc 30psi đối với áp suất tuyệt đối, áp suất chuẩn được cung cấp bởi bộ tạo áp suất nhỏ bên trong, do đó không cần nguồn khí bên ngoài.