THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN CÔNG TƠ ĐIỆN 3 PHA F312B

Công nghệ cân chỉnh phần mềm tự động;
Máy biến dòng phạm vi rộng 0,01% được tích hợp sẵn;
Kiểm tra lỗi đấu dây của công tơ điện;
Hiển thị nội dung sóng hài và sơ đồ thanh sóng hài;
Phân tích và hiển thị nội dung sóng hài của U và I;
Công nghệ lấy mẫu đồng bộ điện áp và dòng điện;
Kẹp dòng điện 5A, 20A, 100A, 500A, 1000A, 2000A, 3000A tùy chọn;