Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – Dải nhiệt độ: (-30~155)℃ SPMK313A

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ bể khô – Dry Block

Dải nhiệt độ: -30-155 ℃