Thiết bị kiểm tra máy bơm tiêm truyền dịch

- Kiểm tra đồng thời 4 bơm tiêm cùng lúc

– Biên bản test có thể tùy chỉnh

– tích hợp tính năng tự động hóa, cho phép kiểm tra toàn diện theo tiêu chuẩn IEC60601-2-24

– Tương thích với hầu hết các loại bơn truyền dịch hiện nay