Thiết bị phân tích theo tiêu chuẩn RoHS

Thiết bị phân tích thành phần kim loại nặng theo tiêu chuẩn RoHS

  • Nhỏ gọn
  • chính xác
  • nhanh chóng
  • ứng dụng rộng rãi