Tủ Vi khí hậu Kambic PKK-50, Tủ nhiệt ẩm chuẩn

Tủ vi khí hậu, Buồng nhiệt ẩm chuẩn, tủ môi trường nhiệt độ độ ẩm chuẩn

Ứng dụng trong phòng thì nghiệm, trung tâm xét nghiệm, bệnh viện, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

Công nghệ điện lạnh Peltier, làm lạnh nhanh, ổn định, độ chính xác cao