Thiết bị kiểm tra máy siêu âm y tế

Phantom mô phỏng tương đương mô, độ sâu ống khác nhau, mô phỏng mạch ngoại vi và bụng

Blood minicking Fluid mô phỏng các đặc tính âm thanh và vật lý của máu

Tất cả các thành phần được cấu tạo xếp trong vali nhỏ gọn dễ vận chuyển và sử dụng