Dải nhiệt độ -40℃~100℃

Hệ thống Đo kiểm tra, giám sát biến động môi trường (Nhiệt độ – Độ ẩm) EVS – Environmental Verification System

EVS
Hệ thống giám sát Nhiệt độ, độ ẩm môi trường

– Hệ thống Đo – giám sát nhiệt độ và độ ẩm EVS là một giải pháp tích hợp cho một khu vực cần giám sát nhiệt độ và độ ẩm chuyên nghiệp, nó có thể kết nối tối đa 10 cảm biến với độ chính xác cao ±0,5%RH và ±0,1℃.

– Sử dụng kết nôi Wi-Fi từ hệ thống với các đầu đo cho phép EVS được giải phóng khỏi dây cáp.

– Pin lithium dung lượng lớn, thân thiện với môi trường tích hợp giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả.

– Các cảm biến có thể hoạt động liên tục hơn 100 giờ ở chế độ thử nghiệm tốc độ cao và trong nhiều tháng ở chế độ chờ.

– Nhờ chức năng ghi lại độc đáo của các cảm biến, ngay cả khi tín hiệu kết nối với hệ thống bị ngắt, lịch sử dữ liệu sẽ được tải lên hệ thống lưu trữ kịp thời sau khi kết nối lại.

– Có thể cài đặt các chế độ chương trình khác nhau và có thể được vận hành tự động sau đó tạo báo cáo thông qua phần mềm tùy chỉnh.