BỘ KIỂM TRA MÁY ĐO NĂNG LƯỢNG 3 PHA CẦM TAY TRỰC TUYẾN GF313V2

Đo tỷ số vòng quay & sai số pha cho CT;
Đo sai số công tơ điện 3 pha;
Kẹp 100A, 200A, 500A, 1000A, 2000A, 3000A tùy chọn;
Đo lỗi tại chỗ của đồng hồ đo năng lượng một pha;
Đo điện áp & dòng điện của sóng hài bậc 2 đến bậc 63;