Hệ thống kiểm định đồng hồ nước, Bàn kiểm công tơ nước