MÁY ĐO ÁP SUẤT TUYỆT ĐỐI APM1200 PRECISION

1. phạm vi đo 0-1100/500-1100hPa
2. đo độ chính xác 0,01%FS
3. hỗ trợ nhiều đơn vị đo áp suất