Phantom chuẩn kiểm đinh chất lượng hình ảnh máy chụp CT

Đánh giá các chỉ tiêu:
– định vị và căn chỉnh vị trí
– độ chính xác của số CT – Chiều dày lát cắt
– độ phân giải tương phản thấp – độ phân giải hình ảnh
– độ đồng nhất hình ảnh
– độ phân giải không gian tương phản cao – độ chính xác đo khoảng cách giữa và trong mặt phẳng